ZWROT / WYMIANA / REKLAMACJA

ZWROT

 • Możesz zrezygnować z zakupionego towaru bez podania przyczyny, w terminie do 14 dni od daty odebrania towaru.
 • Jak zwrócić lub wymienić produkt?
  • Poinformuj nas o swojej decyzji po przez wypełnienie i wysłanie formularza odstąpienia od umowy lub jakiegokolwiek innego jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną).
  • Spakuj starannie towar, dołącz formularz zwrotu i wyślij na adres:
   ul. Tarnowska 27, 33-170 Tuchów
   Koszt odesłania zwracanego towary ponosi kupujący.
  • Poczekaj na zwrot środków.
   Zwrot środków nastąpi w ciągu 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
  • Prawo do zwrotu produktu mają jedynie osoby fizyczne. W przypadku firm możliwa jest tylko wymiana produktu na inny.

Wzór formularza odstąpienia od umowy
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Adresat:

MBM AUTO SERWIS MAZUR I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA
ul. Tarnowska 27, 33-170 Tuchów
opondo.pl
sklep@opondo.pl

Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*)/o świadczenie następującej usługi(*)

 • Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)
 • Imię i nazwisko konsumenta(-ów)
 • Adres konsumenta(-ów)
 • Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)
 • Data

(*) Niepotrzebne skreślić.

Pliki do pobrania

WYMIANA

 • W sklepie opondo.pl wymiana towaru polega na zwrocie (odstąpienie od umowy) wybranych towarów, a następnie złożeniu i opłaceniu nowego niezależnego zamówienia.
 • Postępuj zgodnie z procedurą zwrotu towaru.
 • Złóż nowe zamówienie

REKLAMACJA

 • Reklamacje, choć zdarzają się stosunkowo rzadko, dają Ci prawo reklamować wadliwy towar, a dla nas są źródłem informacji o tym, co jeszcze możemy zrobić lepiej.
 • Jak wygląda proces reklamacji?
  • Uzupełnij formularz reklamacyjny. Zwróć uwagę, czy podałeś poprawnie wszystkie dane.
  • Spakuj reklamowany towar i dołącz do niego formularz reklamacyjny.
  • Wyślij reklamację lub osobiście dostarcz ją do jednego z naszych oddziałów.
   Reklamowany towar, należy wysłać na adres:
   ul. Tarnowska 27, 33-170 Tuchów
  • Oczekuj na decyzję.
   W ciągu 14 dni nastąpi wydanie decyzji, o której poinformujemy Cię mailowo, na piśmie lub telefonicznie.

Pliki do pobrania

PLATFORMA ODR

Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę.

Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR:
ec.europa.eu/consumers/odr

Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.